Welke soorten afvalcontainers kan ik gebruiken voor mijn bedrijf?

Afvalcontainers zijn een cruciaal onderdeel van het beheerproces van medisch afval. Ze helpen bij het beheren van de verwijdering van afvalproducten van patiënten, ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Een grote verscheidenheid aan afvalstoffen wordt gegroepeerd in verschillende categorieën, afhankelijk van hun gevaren en mogelijke milieueffecten. Deze omvatten vast afval, halfvast afval, bulkafval, gevaarlijk afval, recyclingafval en gevaarlijke medicijnen. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen kan een grote hoeveelheid afval ontstaan. Om deze problemen aan te pakken, hebben instellingen in toenemende mate uitgebreide afvalbeheersystemen aangenomen, waaronder lakers voor afvalcontainers en speciale afvalbakken voor specifieke afvalcategorieën.

Afvalcontainers hebben in de loop der jaren een lange weg afgelegd. Oorspronkelijk bedoeld om afval te recyclen en afvalinzameling te verminderen, vervullen ze tegenwoordig een aantal extra functies, waaronder het verharden en sorteren van afval, het beschermen van patiënten tegen contact met schadelijke afvalproducten, het verzamelen van vervallen afvalmaterialen, het waarborgen van de volksgezondheid en veiligheid, het verminderen van zwerfafval, het scheiden van recyclebare afval, en meer. Containers voor medisch afval werden voor het eerst op grote schaal gebruikt in het begin van de 20e eeuw als een manier om afval te recyclen dat naar de afvalophaaldienst werd gestuurd. Naarmate het gebruik van containers voor medisch afval zich over het land uitbreidde, nam ook het aantal aanbieders en diensten toe.

Naaldencontainer Lakers: naaldencontainers bevatten scherpe voorwerpen (een vloeistof die olie, lanoline en andere oplosmiddelen bevat) die in een autoclaaf zijn gesteriliseerd. Slijpsel wordt over het algemeen als veilig beschouwd voor mensen; De FDA en andere groepen hebben echter gewaarschuwd voor het gebruik van scherpe voorwerpen in cosmetica, vooral omdat ze een hoog loodgehalte hebben. Omdat de container-lakers ook besmette chirurgische apparatuur en biologisch gevaarlijke medicijnen voor mensen opslaan, zijn sommige naaldencontainers in sommige staten verboden, terwijl andere vrijwillige terugroepprogramma’s ondergaan. Als u naalden in uw naaldencontainer opslaat, dient u contact op te nemen met uw naaldenopslagbedrijf om erachter te komen of hun containers in aanmerking komen voor een vrijwillige terugroepactie.

Med-afvalcontainers: net als naaldencontainers bevatten med-afvalcontainers ook naalden en andere op chemicaliën gebaseerde afvalproducten, maar zijn meestal kleiner en gemakkelijker te vervoeren dan naaldencontainers. In tegenstelling tot naaldencontainers zijn med-afvalcontainers speciaal ontworpen om snel en gemakkelijk op te halen en af te leveren. Sommige containers voor medisch afval bevatten ook opties voor het volgen en traceren van gevaarlijk afval, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en verwijderd volgens de federale en nationale voorschriften voor gevaarlijk afval. Het Department of Health and Environmental Protection (HPHE) raadt aan om contact op te nemen met milieuagentschappen en bedrijven voor het beheer van medisch afval als u vragen heeft over uw afvalwatercontainer en andere afvalverwerkingsmethoden.

Gesloten systeemafvoer (CSD): Veel steden en provincies moedigen het gebruik van gesloten systeemvergisters aan als alternatief voor traditionele vuilnisbakken en vaten. Een vergister met gesloten systeem bevat een verzegelde binnenbekleding gevuld met een uitloogoplossing die organisch materiaal wegzuigt en het scheidt van de rest van het afval. De binnenvoering wordt vervolgens naar buiten gepompt en verzameld door vuilniswagens. Het merendeel van de in de Verenigde Staten verkochte vergisters zijn KFD’s, hoewel er enkele Europese en Aziatische landen zijn waar het verwijderen van gesloten systemen niet gebruikelijk is. Een lunde zei dat de meeste steden een no-dig-systeem hebben, terwijl de meeste plattelandsgebieden een semi-gesloten systeem hebben dat uitspoeling aan beide zijden van de voering mogelijk maakt.

Dus wat voor soort afvalcontainers moet u gebruiken voor uw volgende bedrijf? De eerste stap zou moeten zijn om contact op te nemen met uw leverancier van afvalcontainers en uit te zoeken welke soorten afval ze kunnen verwerken. Als u eenmaal heeft bepaald welke soorten afval uw bedrijf aankan, kunt u de grootte en het ontwerp van de container bepalen die het beste past bij de behoeften van uw bedrijf. Doe je onderzoek en zorg ervoor dat je precies weet wat je nodig hebt voordat je contact opneemt met een leverancier van afvalcontainers. U wilt geen tijd of geld verspillen aan een leverancier van afvalcontainers die niet de services kan bieden die u nodig heeft voor uw bedrijf.

Klik hier voor meer informatie Afzetbak.nl

No tags 0