Laaggeletterdheid – Tips voor opvoeders en beleidsmakers

 <a href=gevolgen laaggeletterdheid “>

Laaggeletterdheid – Tips voor opvoeders en beleidsmakers

Laaggeletterden hebben vaker minder kansen op werk, een lager inkomen en hogere misdaadcijfers dan andere groepen. Hun strijd varieert van het begrijpen van het overheidsbeleid tot het lezen van voedseletiketten en medische informatie. Hoewel het belangrijk is om deze problemen aan te pakken, wordt het probleem niet opgelost door de geletterdheid te verbeteren. Verder onderzoek is nodig om factoren te identificeren die leiden tot laaggeletterdheid en om mensen te helpen dit te verbeteren. Hier volgen enkele aanbevelingen voor opvoeders en beleidsmakers: 1. Beoordeel het geletterdheidsniveau van leerlingen

Ontwikkel materiaal dat past bij de leerstijl van laaggeletterden. Hoewel sommige leerlingen zich misschien niet identificeren als laaggeletterd, hebben ze bepaalde kenmerken waardoor ze er zo uit kunnen zien. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een schermlezer om een artikel hardop voor te lezen. Een ander voorbeeld is het gebruik van video-imaging om kernboodschappen over te brengen en fantasierijke calls-to-action te creƫren. Bij het maken van laaggeletterd materiaal is het echter belangrijk om te onthouden dat analfabete leerlingen mogelijk niet zoveel kunnen leren als hun meer geletterde tegenhangers.

Laaggeletterde leerlingen kunnen moeite hebben met het begrijpen van informatie, maar dit betekent niet dat ze niet willen leren. Als ze de stof kunnen begrijpen, is het voor hen gemakkelijker om het te onthouden en toe te passen in hun dagelijks leven. Het alfabet leren aan een leerling die zijn/haar voornaam niet weet te spellen, kan moeilijk zijn, maar het gebruik van echte etenswaren en het spelen van Simon Says met hen zal hen helpen het te leren. Evenzo kan het aanleren van lichaamsdelen het gebruik van flashcards of magnetische letters vereisen.

Meer informatie op: https://hetsen-visschers.nl/